Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Przedmiot działalności i kompetencje

DOCStatut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

ORGANY PODMIOTU ORAZ KOMPETENCJE

Organy szkoły:

 • Dyrektor Szkoły
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: mgr  Tadeusz Eckert

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Tadeusz Eckert

Przewodniczący Rady Rodziców: Agnieszka Kortas

Opiekun Samorządu Szkoły : Ewa Idzi

Przewodniczący Samorządu Szkoły: Jakub Drozdowski

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników i określa szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i działa w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. PDFRegulamin Rady Rodziców

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, pełni rolę rzecznika spraw młodzieży, współtworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania. PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego
 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach  utworzone są stanowiska kierownicze:

Główny księgowy szkoły:  mgr Bożena Nowak-Molfa

Główny księgowy szkoły ponosi merytoryczną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.

 

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

 • Opublikował: Piotr Naumczyk, data publikacji: 07-12-2016 18:16
 • Modyfikował: Piotr Naumczyk, data modyfikacji: 07-12-2016 18:46
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Naumczyk
 • Data wytworzenia: 07-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 952
 • Link do strony: http://bip.lo.powiatglubczycki.pl/336/215/przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje.html
 • Opublikował: Piotr Naumczyk, data publikacji: 07-12-2016 18:16
 • Modyfikował: Piotr Naumczyk, data modyfikacji: 07-12-2016 18:46
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Naumczyk
 • Data wytworzenia: 07-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 952
 • Link do strony: http://bip.lo.powiatglubczycki.pl/336/215/przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje.html
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Naumczyk
 • Data wytworzenia: 07-12-2016
 • Ilość wyświetleń: 952
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-12-2016, godz. 18:46:00
  Modyfikacja strony przez: Piotr Naumczyk
 •  
  07-12-2016, godz. 18:44:54
  Modyfikacja strony przez: Piotr Naumczyk
 •  
  07-12-2016, godz. 18:38:16
  Modyfikacja strony przez: Piotr Naumczyk
 •  
  07-12-2016, godz. 18:18:55
  Modyfikacja strony przez: Piotr Naumczyk
 •  
  07-12-2016, godz. 18:16:50
  Modyfikacja strony przez: Piotr Naumczyk
Dane adresowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 22

 

tel.: 883 601 360, 77 485 27 01
fax:
e-mail: lo@lo.glubczyce.pl